(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/9/2021 do UBND xã Bắc Phong ủy quyền như sau:

Cho thuê 45 quyền sử dụng đất công ích của UBND xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc. Vị trí khu đất: nằm rải rác trên 03 thôn thôn Mỹ Nhơn, thôn Gò Sạn và thửa Ba Tháp. Mục đích sử dụng đất: Đất trồng lúa. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Thời hạn sử dụng đất: 05 năm. Đấu giá từng lô đất.

UBND xã Bắc Phong

Ngày 10/9/2021, đấu giá cho thuê 45 quyền sử dụng đất tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận ảnh 1
Ngày 10/9/2021, đấu giá cho thuê 45 quyền sử dụng đất tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận ảnh 2
Ngày 10/9/2021, đấu giá cho thuê 45 quyền sử dụng đất tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận ảnh 3
Ngày 10/9/2021, đấu giá cho thuê 45 quyền sử dụng đất tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận ảnh 4
Ngày 10/9/2021, đấu giá cho thuê 45 quyền sử dụng đất tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận ảnh 5