(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Hậu Lộc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/9/2019 do Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc

- Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thông tin tài sản bán đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: khu đất đấu giá bao gồm 61 lô đất; Từ lô 01 đến lô 12 tại mặt bằng số 01; Từ lô 01 đến lô 13 mặt bằng số 02; Từ lô 01 đến lô 12 tại mặt bằng 03; Từ lô 01 đến lô 25 mặt bằng 04; Thuộc mặt bằng quy hoạch khu dân cư Thị trấn Hậu Lộc. được UBND huyện Hậu Lộc phê duyệt tại quyết định số 4616/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 (có phụ lục chi tiết kèm theo)

- Hiện trạng: Đất đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng, chưa san nền.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Thời hạn giao đất: Lâu dài.

- Nơi có tài sản đấu giá: Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Từ 1.000.000đồng/m2 đến 2.250.000đồng/m2. (Bằng chữ: Một triệu đồng trên một mét vuông đất đến hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng trên một mét vuông).

- Từ 160.000.000đồng/lô đất đến 450.000.000 đồng/lô đất. (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu đồng trên một lô đất đến bốn trăm năm mươi triệu đồng trên một lô đất).

3.3. Tiền đặt trước: từ 25.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ đến 90.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ. (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng trên một bộ hồ sơ đến chín mươi triệu đồng trên một bộ hồ sơ)

3.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 100.000 đồng/01 hồ sơ và 200.000 đồng/01 hồ sơ. (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ và hai trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

4. Đối tượng, thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và có đủ điều kiện tham gia theo quy định của Pháp luật.

4.2 Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu phát hành (có dấu đỏ);

- Bản sao chứng thực CMND, sổ hộ khẩu,….

4.3 Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định trong thời hạn thông báo tại tiểu mục 6.2 mục 6 thông báo này.

- Người tham gia đấu giá đăng ký lô đất đấu giá trong đơn đăng ký và nộp đủ tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký.

-. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật. Trong Giấy uỷ quyền phải nêu rõ việc uỷ quyền, họ tên, địa chỉ, số Chứng minh thư nhân dân, chữ ký của người uỷ quyền; người được uỷ quyền và phải được chứng nhận hoặc công chứng theo quy định.

- Không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản được quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016.

5. Nguyên tắc đấu giá: Đấu giá theo nguyên tắc công khai, khách quan, trung thực, bình đẳng. Tại cuộc đấu giá mỗi một lô đất đấu giá phải có tối thiểu từ 02 (hai) khách hàng trở lên nộp hồ sơ, tiền đặt trước có mặt tham gia đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

6.1. Hình thức đấu giá: đấu giá từng lô đất, theo hình thức bỏ phiếu kín, trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối đa 01 vòng dưới sự điều hành của đấu giá viên.

6.2. Phương thức đấu giá: trả giá lên

6.3 Bước giá: là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu tiếp theo được áp dụng trong trường hợp Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung khi có từ hai khách hàng tham gia cùng trả giá cao bằng nhau.( Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó).

7. Thời gian tổ chức:

7.1 Thời gian xem tài sản: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá, bản vẽ MBQH khu đất đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại UBND Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 23/8/2019 đến ngày 07/9/2019 (trong giờ hành chính).

7.2. Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/8/2019 đến 17h00 ngày 07/9/2019 (Trong giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu

- Công ty Năm Châu sẽ trực tiếp bán, thu hồ sơ tại trụ sở UBND Thị trấn Hậu Lộc trong ngày 07/9/2019 (Trong giờ hành chính)

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05, 06/9/2019 và ngày 09/09/2019 (Trong giờ hành chính).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

- Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Thanh Hóa;

- Hoặc số tài khoản 102010001395437 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – CN Thanh Hóa.

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]_ nộp tiền đặt trước [lô đất số …., MB số…. Thuộc khu dân cư Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc]

7.4 Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 8h00 ngày 10/9/2019

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường UBND Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên TP. Thanh Hoá. ĐT: 0373.711.456.