(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/8/2020 do UBND huyện Vị Xuyên ủy quyền như sau:
Ngày 10/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 10/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang ảnh 2