(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/8/2020 do Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2. Bên có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB).

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 975086, số vào sổ cấp GCN: CH: 02542 do UBND huyện Thọ Xuân cấp ngày 15/9/2010 mang tên hộ ông Đào Văn Nguyên và bà Lê Thị Thùy Dương.

Thông tin cụ thể về thửa đất:

- Thửa đất số: 31;

- Tờ bản đồ số: 14

- Địa chỉ thửa đất: Quyết Thắng 1, xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

- Diện tích: 102 m2;

- Hình thức sử dụng; sử dụng riêng 102 m2; sử dụng chung Không m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn 102 m2;

- Thời hạn sử dụng đất: Đất ở: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: CN-CTT*NCN

* Vị trí tài sản: Tài sản hiện nay tọa lạc tại mặt ngõ rộng khoảng 5m (đường bê tông) thôn Quyết Thắng 1, xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Tài sản hiện tại nằm gần khu vực chợ cóc Bái Thượng. Cách nhà văn hóa thôn khoảng 50m và trục đường chính QL47 khoảng 300m.

- Hình dạng: không vuông vắn (Tóp hậu);

- Chiều rộng: 8,3(6,3)m;

- Chiều dài: ~26m;

- Hướng chính: Đông Bắc

- Các mặt tiếp giáp:

+ Phía trước: giáp đường liên xã rộng khoảng 5m (đường bê tông);

+ Phía sau: BĐS khác;

+ Phía phải: Ngõ đi chung (đã bịt bằng tôn);

+ Phía trái: BĐS khác;

Tài sản gắn liền với đất:

- Nhà ở

- Diện tích xây dựng: 100m2; Diện tích sàn xây dựng: 200m2;

- Kết cấu: Nhà xây tường dày 220 khung cột bê tông chịu lực, mái BTCT tại chỗ;

- Năm xây dựng: 2010; Số tầng: 02

- Hiện trạng sử dụng: Hiện đang sử dụng để ở.

Hiện trạng tài sản: Tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB). Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm tự đòi tài sản trong trường hợp Ngân hàng không bàn giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá. Người mua trúng đấu giá tự đòi tài sản hoặc liên hệ cơ quan có thẩm quyền để thực hiện quyền đòi tài sản và chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình đòi tài sản nêu trên.

3.2. Giá khởi điểm, Bước giá:

Giá khởi điểm: 570.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi triệu đồng).

Mức giá khởi điểm của tài sản trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, Thuế sử dụng đất ở (nếu có), phí, lệ phí trước bạ, phí công chứng và trường hợp tài sản thuộc đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng thì khách hàng trúng phải chịu các khoản thuế, phí nêu trên.

- Bước giá: là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu bổ sung. Áp dụng trong trường hợp sau khi công bố kết quả kiểm phiếu có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, hợp lệ. Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung cho những khách hàng có giá bằng nhau theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại buổi công bố giá. Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Nămtrăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ)

- Tiền đặt trước: 114.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một trăm mười bốn triệu đồng trên một bộ hồ sơ)

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định của pháp luật

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân);

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty bán đấu giá phát hành).

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải đủ điều kiện theo quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: Theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì (Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng giấy đảm bảo tính bảo mật, bỏ vào phong bì có chữ ký của người tham gia đấu giá tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá) và nộp lại đơn vị tổ chức đấu giá cùng với việc nộp hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ: Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản: Từ ngày 14/7/2020 đến hết ngày 07/8/2020.

Địa điểm xem tài sản: Thôn Quyết Thắng 1, xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 14/7/2020 đến hết ngày 07/8/2020 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/7/2020 đến hết ngày 07/8/2020.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 0122100007325008 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) - CN Thanh Hóa.

Nội dung nộp tiền:[Họ tên người đấu giá]_ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản QSDĐ và tài sản gắn liền với đất mang tên Ông Đào Văn Nguyên và bà Lê Thị Thùy Dương.

6.4. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 10/8/2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 032.986.9890 hoặc 0904 235 586.