(BĐT) - Vào lúc 15 giờ 00 ngày 10 tháng 7 năm 2020, Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang (Địa chỉ: Số 1 Tôn Đức Thắng, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) như sau:

- Lô tài sản Thiết bị nghề sửa điện dân dụng, điện công nghiệp, điện lạnh. Giá khởi điểm (GKĐ): 55.837.487đồng.

- Lô tài sản Thiết bị nghề sửa chửa điện tử. GKĐ: 218.786.873đồng.

(Có bảng kê chi tiết kèm theo).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Tiền mua hồ sơ tương ứng với giá khởi điểm của tài sản đấu giá, như sau: 

Ngày 10/7/2020, đấu giá thiết bị nghề sửa điện và điện dân dụng tại tỉnh An Giang ảnh 1

* Tiền đặt trước: 20% trên giá khởi điểm/tài sản.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 06 và 07/7 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và Trụ sở đơn vị người có tài sản.

* Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 08/7/2020.

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

+ Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 08/7/2020.

+ Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

* Địa điểm đấu giá tài sản: Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN VÀ HÀNG HÓA ĐẤU GIÁ

LÔ: TÀI SẢN, THIẾT BỊ NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ

Giá khởi điểm: 218.786.873 đồng

Xem tài sản: Giờ hành chính ngày 06+07/7

Ngày hết hạn nộp hồ sơ: 17 Giờ 00 ngày 08/7

Ngày đấu giá tài sản: 15 Giờ 00 ngày 10/7

Tiền đặt trước: 20% GKĐ

Ngày 10/7/2020, đấu giá thiết bị nghề sửa điện và điện dân dụng tại tỉnh An Giang ảnh 2
Ngày 10/7/2020, đấu giá thiết bị nghề sửa điện và điện dân dụng tại tỉnh An Giang ảnh 3
Ngày 10/7/2020, đấu giá thiết bị nghề sửa điện và điện dân dụng tại tỉnh An Giang ảnh 4

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN VÀ HÀNG HÓA ĐẤU GIÁ 

LÔ: TÀI SẢN, THIẾT BỊ NGHỀ SỬA ĐIỆN DÂN DỤNG, ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, ĐIỆN LẠNH

Giá khởi điểm: 55.837.487đồng

Xem tài sản: Giờ hành chính ngày 06+07/7

Ngày hết hạn nộp hồ sơ: 17 Giờ 00 ngày 08/7

Ngày đấu giá tài sản: 15 Giờ 00 ngày 10/7

Tiền đặt trước: 20% GKĐ

Ngày 10/7/2020, đấu giá thiết bị nghề sửa điện và điện dân dụng tại tỉnh An Giang ảnh 5
Ngày 10/7/2020, đấu giá thiết bị nghề sửa điện và điện dân dụng tại tỉnh An Giang ảnh 6
Ngày 10/7/2020, đấu giá thiết bị nghề sửa điện và điện dân dụng tại tỉnh An Giang ảnh 7
Ngày 10/7/2020, đấu giá thiết bị nghề sửa điện và điện dân dụng tại tỉnh An Giang ảnh 8
Ngày 10/7/2020, đấu giá thiết bị nghề sửa điện và điện dân dụng tại tỉnh An Giang ảnh 9