(BĐT) - Trung tâm DVĐGTS tỉnh Tuyên Quang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/7/2019 như sau:

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở có thu tiền sử dụng đất tại khu quy hoạch chi tiết xây dựng trụ sở UBND, trạm Y tế và khu dân cư Công ty TNHH một thành viên cơ khí hóa chất 13 (Nhà máy Z113 cũ) thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn ngày 10/7/2019.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ.

Tài sản đấu giá của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn (Địa chỉ: Xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

1. Khu quy hoạch chi tiết xây dựng trụ sở UBND, trạm Y tế và khu dân cư Công ty TNHH một thành viên cơ khí hóa chất 13 (Nhà máy Z113 cũ) thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn (12 lô).

- Khu 5G: Có 02 lô:

+ Lô số 100. Diện tích 164m2. Giá khởi điểm là 400.000.000đồng. Tiền đặt trước là 80.000.000đồng, bước giá 4.000.000đồng.

+ Lô đất số 98. Diện tích 120m2/lô. Giá khởi điểm 290.000.000đồng/lô. Tiền đặt trước 50.000.000đồng/lô, bước giá 3.000.000đồng/lô.

- Khu 5H: Có 10 lô:

+ Lô số 40, diện tích 109,5m2. Giá khởi điểm là 265.000.000đồng. Tiền đặt trước là 50.000.000đồng, bước giá 2.600.000đồng/bước.

+ Lô số 21, diện tích 121,5m2. Giá khởi điểm là 295.000.000đồng. Tiền đặt trước là 55.000.000đồng, bước giá 3.000.000đồng/bước.

+ Lô số 17, 18, 19, 20, 36, 37, 38, 39, diện tích 100m2/lô. Giá khởi điểm là 240.000.000đ/lô. Tiền đặt trước là 45.000.000đồng/lô, bước giá 2.500.000đồng/bước.

2. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản: Số 113000181645 tại Vietinbank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang và Số 8106.2010.02558tại AGRIBANK chi nhánh thành phố Tuyên Quang của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tuyên Quang từ ngày 05/7/2019 đến 11 giờ 00 phút ngày 09/7/2019.

II. Nộp hồ sơ và xem tài sản, đăng ký đấu giá.

1. Niêm yết đấu giá tài sản và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Yên Sơn, Chi cục Thuế huyện Yên Sơn và UBND thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn từ ngày 19/6/2019; xem tài sản từ ngày 26/6/2019 đến ngày 27/6/2019 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản khu quy hoạch chi tiết xây dựng trụ sở UBND, trạm Y tế và khu dân cư Công ty TNHH một thành viên cơ khí hóa chất 13 (Nhà máy Z113 cũ) thị trấn Tân Bình.

2. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 19/6/2019 đến ngày 05/7/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Hồ sơ tham gia với giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng là 200.000đồng/hồ sơ.

Hướng dẫn khách hàng đăng tham gia đấu giá và nộp hồ sơ đấu giá từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 05/7/2019 tại Hội trường UBND thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn

3. Đấu giá bằng phương thức trả giá lên với hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

III. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

Hồi 07 giờ 30 phút, ngày 10/7/2019 tại Hội trường UBND thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn.

IV. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá. 

Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 55 Luật Đất đai đăng ký thông qua nộp hồ sơ, phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tuyên Quang (Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, thành phố Tuyên Quang), điện thoại 02073.816.375 để được hướng dẫn.