(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn phối hợp với BIDV Chi nhánh Bình Chánh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/6/2021 do BIDV ủy quyền như sau:
Ngày 10/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM ảnh 1