(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/5/2019 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Đấu giá lô hàng hóa tịch thu sung công quỹ, bao gồm: Đồ điện gia dụng, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, phụ tùng xe, quần áo may sẵn, linh kiện điện thoại, mỹ phẩm,… bàn giao theo hiện trạng thực tế. Giá khởi điểm: 386.957.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 07/5/2019, tại địa chỉ: Số 11, đường 2 tháng 9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 07/5/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 75.000.000 đồng/01 hồ sơ.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (từ ngày 07/5/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 09/5/2019).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 10/5/2019, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 11, đường 2 tháng 9, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3836960.