(BĐT) - Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm - Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/5/2019 như sau:
Ngày 10/5/2019, đấu giá cho thuê tài sản tại thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 10/5/2019, đấu giá cho thuê tài sản tại thành phố Đà Nẵng ảnh 2