(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/4/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương. Địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: Số 560B, Nguyễn Đáng, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tên tài sản đấu giá: Thanh lý tài sản trên đất (nhà, công trình xây dựng; vật kiến trúc) tại địa điểm cũ của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội sinh vật cảnh; tọa lạc tại Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau: 

STT

Chủng loại

Số lượng/diện tích

1

Nhà làm việc (Móng, khung cột, đà, sàn BTCT; nền và sàn lát gạch men; tường xây gạch, trát vữa, sơn nước;trần nhựa; cầu thang BTCT, mặt bậc trát đá mài, tay vịn gỗ + sắt; cửa đi, cửa sổ khung gỗ kính; Kèo thép hình, xà gồ, mè gỗ, mái tole giả ngối)

866,00 m2

2

Nhà xe (Khung cột tiền chế, nền xi măng có bê tông lót; Cửa đi khung sắt cuốn; Xà gồ thép hình, vách và mái tole sóng vuông)

101,40 m2

3

Hàng rào song sắt (Móng, khung cột, đà BTCT; Xây tường lửng, trát vữa, sơn nước; Lắp dựng song sắt, sơn dầu)

205,00 m2

4

Hàng rào xây tường (Móng, khung cột, đà BTCT; Tường xây gạch, trát vữa, sơn nước)

141,90 m2

5

Nhà sau khu Hội sinh vật cảnh 1 (Móng, khung cột, đà BTCT, nền lát gạch men; Tường xây gạch, trát vữa, sơn nước; cửa đi khung gỗ + song sắt bảo vệ; Trần nhựa; Xà gồ thép, mái tole sóng vuông)

106,400 m2

6

Nhà sau khu Hội sinh vật cảnh 2 (Khung cột tiền chế; Nền lát gạch men; Vách tole lửng; Cửa đi, cửa sổ khung gỗ kính; Kèo, xà gồ thép hình, mái tole sóng vuông)

80,00 m2

7

Sân trước + sau (Bê tông không cốt thép)

1.960,00 m2

Tổng cộng

3.460,70 m2

4. Giá khởi điểm: 173.821.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi ba triệu tám trăm hai mươi mốt nghìn đồng).

5. Nơi có tài sản đấu giá: Tại khu đất trụ sở làm việc cũ của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội sinh vật cảnh, tọa lạc tại Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

6. Tiền đặt trước:

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước là: 34.764.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bốn triệu bảy trăm sáu mươi bốn nghìn đồng) từ ngày 07/04/2020 đến 17 giờ ngày 09/04/2020.

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương mở tại Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương

+ Số tài khoản: 070105827979

+ Tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Trà Vinh.

Khoản tiền này sẽ được trả lại cho người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá (Trừ trường hợp vi phạm quy định về tịch thu khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản năm 2016). Người trúng đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

7. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng).

8. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Vào lúc: 14 giờ 00 phút, ngày 10/04/2020 (thứ sáu).

- Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

9. Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 20/03/2020 đến 16 giờ ngày 07/04/2020.

10. Địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

11. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

1. Thời gian xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá được xem trực tiếp tài sản trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2020 và ngày 03/04/2020.

2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại khu đất trụ sở làm việc cũ của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội sinh vật cảnh, tọa lạc tại Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Khách hàng xem tài sản đấu giá liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương (để được hướng dẫn).

12. Hình thức, Phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

13. Điều kiện tháo dỡ khi trúng đấu giá:

Sau khi trúng đấu giá người trúng đấu giá phải thực hiện cam kết: Tiến độ chi tiết thực hiện tháo dỡ theo quy định. Tất cả các tài sản trên sau khi thực hiện tháo dỡ người trúng đấu giá phải trả lại mặt bằng bằng phẳng. Người trúng đấu giá có trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công tháo dỡ. Có biện pháp chống đỡ các kết cấu có khả năng sụp đổ bất ngờ khi tháo dỡ công trình hoặc tháo dỡ các bộ phận có liên quan đến kết cấu đó. Khu vực tháo dỡ phải có rào ngăn và biển cấm người và xe cộ qua lại, ban đêm phải có đèn đỏ báo hiệu. Khi cần thiết phải có người cảnh giới giám sát an toàn công việc phá dỡ. Phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực tháo dỡ và lân cận.

14. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do tổ chức đấu giá phát hành).

15. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với khách hàng là cá nhân), sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện đăng ký (đối với khách hàng là tổ chức) gồm bản chính và bản sao để Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương kiểm tra, đối chiếu.

16. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

* Điện thoại: 0939.87.1102.