(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/4/2020 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch. Địa chỉ: Số 51, đường Hùng Vương, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 15 thửa đất tại khu vực thôn 1, thôn 5, thôn 7 xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Diện tích từ 246,9m²/thửa đến 429,2m²/thửa; Giá khởi điểm từ 89.000.000 đồng/thửa đến 521.000.000 đồng/thửa.

Diện tích đất, vị trí, giá khởi điểm của từng thửa đất được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch và UBND xã Hạ Trạch.

4. Tiền đặt trước: Từ 17.000.000 đồng/hồ sơ đăng ký đến 100.000.000 đồng/hồ sơ đăng ký.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch.

6. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 20/3/2020 đến 16h30’ ngày 07/4/2020 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc) tại Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch. Địa chỉ: Số 06, đường Lê Hồng Phong, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 07h30’ ngày 03/4/2020 đến 16h30’ ngày 07/4/2020 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc) vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian, địa điểm buổi công bố kết quả trả giá: Vào lúc 08h00’ ngày 10/4/2020 tại UBND xã Hạ Trạch.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3856585; Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch và UBND xã Hạ Trạch./.

Ngày 10/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 1