(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/4/2020 do Chi cục kiểm lâm tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau:
Ngày 10/4/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu tại tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 10/4/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu tại tỉnh Hà Giang ảnh 2