(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Hồng Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/4/2019 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:
Ngày 10/4/2019, đấu giá lô xe ô tô tải, đầu kéo, rơ mooc và lô máy móc thiết bị tại tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 10/4/2019, đấu giá lô xe ô tô tải, đầu kéo, rơ mooc và lô máy móc thiết bị tại tỉnh Lào Cai ảnh 2