(BĐT) -Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/10/2019 do Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; Số 35 Nguyễn Đăng Đạo, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tên tài sản, nơi để tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Gồm 03 xe ô tô thanh lý (Có bảng kê chi tiết kèm theo).

- Nơi để tài sản đấu giá: Tại Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; Số 35 Nguyễn Đăng Đạo, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

4. Giá khởi điểm chi tiết từng xe ô tô: (Có bảng kê chi tiết kèm theo).

Giá khởi điểm từng xe ô tô chưa bao gồm các loại phí, chi phí vận chuyển, di dời… Người mua được tài sản sẽ chịu toàn bộ các loại chi phí trên (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá:

- Thời gian: Từ ngày 23/9/2019 đến 16h30 ngày 07/10/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Tại Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; Số 35 Nguyễn Đăng Đạo, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại tầng 3 - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh, số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

6. Tiền bán hồ sơ; tiền đặt trước tham gia đấu giá: (Có bảng kê chi tiết kèm theo).

7. Thời gian; địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian: Ngày 7/10/2019; 8/10/2019 và 9/10/2019 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm, phương thức nộp: Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Trung tâm, hạn cuối đến 16h30 ngày 9/10/2019.

- Địa điểm, phương thức nộp: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

+Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh

+ Số tài khoản: 25610003679999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Kinh Bắc; địa chỉ: tầng 1 Tòa nhà Cát Tường New - Lô CC03 đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

+ Nội dung nộp: (Họ tên khách hàng tham giá đấu giá - Số CMND) Tiền đặt trước tham gia đấu giá xe ô tô BKS:.......... (Tiền đặt trước không phát sinh lãi; phí kiểm đếm và phí chuyển tiền do khách hàng tham gia đấu giá tự chi trả- nếu có).

8. Đối tượng tham gia đấu giá, điều kiện tham gia đấu giá:

* Đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có nhu cầu, có khả năng tài chính.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành.

- Nộp tiền đặt trước theo thông báo của Trung tâm.

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản nêu trên; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp đối với từng chiếc xe ô tô.

- Phương thức: Theo phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30 ngày 10/10/2019.

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh, số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. (Chi tiết tham khảo tại Trung tâm hoặc liên hệ theo số ĐT: 0222 3874 777).

Ngày 10/10/2019, đấu giá 3 xe ô tô thanh lý tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 1