(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế phối hợp với Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng 02 lô đất thuộc Khu nhà biệt thự Nam Vỹ Dạ, thành phố Huế vào ngày 10/09/2018, cụ thể như sau:

I. TÊN, VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 02 lô đất thuộc Khu nhà biệt thự Nam Vỹ Dạ, thành phố Huế;

2. Diện tích quỹ đất: Tổng số 02 lô đất với diện tích 799,25 m2; có chi tiết từng lô đất theo Bản đồ địa chính Khu đất tỷ lệ 1/500 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 26/4/2016);

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được san nền và cắm mốc phân lô; các hạng mục hạ tầng như nền đường, hệ thống điện, hệ thống cấp nước đã được đầu tư hoàn thiện, vỉa hè chưa đầu tư theo quy hoạch, hệ thống cống thoát nước phía trước lô đất có ký hiệu T32 chưa được đầu tư;

6. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1641/QĐ-UB ngày 17/5/2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu nhà biệt thự Nam Vỹ Dạ, thành phố Huế; cụ thể như sau:

- Tầng cao nhà ở các hộ dân từ 1-3 tầng; cốt nền cao 0,45m so với mặt đường; tầng 1 cao 3,9m; các tầng còn lại cao 3,6m; mái dốc;

- Chỉ giới xây dựng: Lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng: ≤ 40%.

7. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: 

Stt

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2/lô)

Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá

cụ thể

(đồng/m2)

Mức giá

khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền đặt trước (15%)

1

T30

425,50

Vị trí 1, đường quy hoạch 13m

9.050.000

3.850.775.000

577.600.000

2

T32

373,75

Vị trí 1, đường quy hoạch 13m

9.400.000

3.513.250.000

526.900.000

Tổng

02lô

799,25

7.364.025.000

1.104.500.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng

2. Bước giá: 150.000.000 đồng, tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 07/09/2018 tại vị trí khu đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 07/09/2018 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi Trường, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

3. Điều kiện, Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế theo theo đúng thời gian quy định.

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 05/09/2018 đến 16 giờ 00 ngày 07/09/2018, tại Chi nhánhCông ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế. Khách hàng có thể nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào: tài khoản số 117000036730 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế(Số 20 Đường Hà Nội, TP Huế)

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 00’’ ngày 10/09/2018 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế..

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế. Số 24 đường Lê Lợi, TP Huế.

ĐT: 0234.3898926. Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế. ĐT: 0234.3832542- 0914079393.