(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh DHL (Công ty DHL) thông báo đấu giá tài sản theo đề nghị của UBND xã Tam Giang. Địa chỉ: Xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, vào ngày 10/01/2020 như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền khai thác Bến đò ngang chở khách qua sông tại thôn Như Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020 - 2023.

Giá khởi điểm: 2.000.000.000 đồng.

Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký: Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ đến 16h30, ngày 07/01/2020 tại trụ sở Công ty DHL và tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty DHL ngày 07, 08, 09/01/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp phiếu trả giá: Đến hết ngày 07/01/2020.

Thời gian, địa điểm công bố giá: 09 giờ 00 phút, ngày 10/01/2020 tại trụ sở UBND xã Tam Giang.

Chi tiết tại hồ sơ đấu giá.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh DHL. Địa chỉ: Số 34, ngõ 46, Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 02043.525.676; Email: daugiadhl@gmail.com.

Về việc gia hạn đăng ký tham gia đấu giá tài sản Quyền khai thác Bến đò ngang chở khách qua sông thôn Như Nguyệt, giai đoạn 2020 - 2023

Công ty Đấu giá hợp danh DHL gia hạn thời gian đăng ký tham gia đấu giá Quyền khai thác Bến đò ngang chở khách qua sông thôn Như Nguyệt, giai đoạn 2020 - 2023 theo thông báo số 104/TB-DHL ngày 19/12/2019 cụ thể như sau:

1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Đến ngày 13/01/2020.

2. Thời gian nộp phiếu trả giá: Đến ngày 13/01/2020.

3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 14/01/2020.

4. Thời gian tổ chức đấu giá (công bố giá): 09 giờ 0 phút, ngày 15/01/2020.

5. Thời gian trả lại tiền đặt trước khách hàng không trúng đấu giá: Ngày 17/01/2020.

Các thông tin khác của thông báo số 104/TB-DHL ngày 19/12/2019 không có gì thay đổi.

Lưu ý: Khách hàng giao dịch với Công ty Đấu giá Hợp danh DHL trong giờ hành chính.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh DHL. Địa chỉ: Số 34, ngõ 46, Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0204 3 525 676.