(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận ủy quyền vào ngày 10/01/2019 như sau:
Ngày 10/01/2019, đấu giá quyền sử dụng 1.200 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ảnh 1
Ngày 10/01/2019, đấu giá quyền sử dụng 1.200 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ảnh 2
Ngày 10/01/2019, đấu giá quyền sử dụng 1.200 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ảnh 3