(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/01/2019 do Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đà Nẵng, địa chỉ: Xuân Đán 01, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá: Lô tài sản đã qua sử dụng là máy móc thiết bị văn phòng, thiết bị bảo quản, màng PVC 0.5mm bảo quản gạo và thóc... (kèm theo 05 Phụ lục đính kèm). Giá khởi điểm: 207.323.000 đồng (Giá bán tài sản không có thuế giá trị gia tăng).

4. Nơi có tài sản đấu giá: Tại Văn phòng Cục dự trữ nhà nước khu vực Đà Nẵng và các chi Cục Dự trữ Nhà nước: Hòa Vang, Điện Bàn, Núi Thành.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ; Tiền đặt trước: 20.700.000 đồng;

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 09 giờ 00 ngày 07/01/2019, địa điểm xem tài sản tại Văn phòng Cục dự trữ nhà nước khu vực Đà Nẵng và các chi cục Dự trữ Nhà nước: Hòa Vang, Điện Bàn, Núi Thành.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 09 giờ 00 ngày 07/01/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 09 giờ 00 ngày 07/01/2019; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

10. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 00 ngày 10/01/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp; Phương thức trả giá lên.

12. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.