(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/7/2020 do Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông ủy quyền như sau:

Tên tài sản đấu giá: Xe ôtô con Mitsubishi Galant, BKS: 31A - 4923.

Tài sản được phép bán thanh lý của Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông - Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

Giá khởi điểm: 30.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế GTGT

(Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng).

Mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển, di dời, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, các loại thuế, lệ phí khác (nếu có) do khách hàng trúng đấu giá chịu.

Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng)

Bước giá, Hình thức và phương thức đấu giá:

- Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

- Hình thức đấu giá: Đấu giá công khai trực tiếp bằng bỏ phiếu kín.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/06/2020 đến ngày 29/6/2020 (giờ hành chính) tại số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Phí hồ sơ mời đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/hồ sơ

Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/Khách hàng

Xem hiện trạng tài sản: Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 24/6/2020 (giờ hành chính)

Tại: Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông _ Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

Nộp tiền đặt trước: Ngày 29/06/2020 (Báo có Ngân hàng đến 16h00)

Tổ chức đấu giá: Ngày 01/07/2020 tại số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẤU GIÁ VIỆT NAM- Số 4/A13 Đầm Trấu, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.39842728 / Fax: 024.39842738.

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh - Số 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận.

Điện thoại: 028.35174055/ Fax: 028.35174054