(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/7/2019 do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước – Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hiền, khu Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Tài sản đấu giá: 06 lô đất tại Ấp 2, Khu phố 2, Khu phố 5, Khu phố 6, Thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Tổng diện tích: 931,5 m2 (Chín trăm ba mươi mốt phẩy năm mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 12.318.301.000đ (Mười hai tỷ, ba trăm mười tám triệu, ba trăm lẻ một ngàn đồng)

Mục đích sử dụng: Đất ở

Thời gian sử dụng: Lâu dài

12 lô đất tại Ấp 4, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Tổng diện tích: 3.653,9 m2 (Ba ngàn, sáu trăm năm mươi ba phẩy chín mét vuông)

Giá khởi điểm: 6.110.829.000đ (Sáu tỷ, một trăm mười triệu, tám trăm hai mươi chín ngàn đồng)

Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị

Thời gian sử dụng: Lâu dài

(Có Bảng kê chi tiết các lô đất đấu giá kèm theo)

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 07/6/2019 đến ngày 28/6/2019 (trong giờ hành chính) tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành và tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước;

Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp từ ngày 07/6/2019 đến ngày 28/6/2019 (trong giờ hành chính) tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước;

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 19/6/2019 đến ngày 28/6/2019 tại khu đất đấu giá;

Thời gian, địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 01/7/2019 tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành

Hình thức, phương thức đấu giá, tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá

Hình thức đấu giá: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, liên tục nhiều vòng

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Bước giá của mỗi vòng đấu: 05% (Năm phần trăm) giá khởi điểm của từng vòng đấu giá.

Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của lô đất đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu(đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

Đối tượng, điều kiện, hồ sơ tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, có đủ năng lực pháp luật, năng lực tài chính được quyền đăng ký tham gia đấu giá.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

Đơn tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành; CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước và Sổ hộ khẩu hoặc Giấy phép kinh doanh (Nếu có) Sao y bản chính;

Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định (Đúng tên khách hàng tham gia đấu giá, đúng thửa đất đăng ký tham gia đấu giá và đủ số tiền đặt trước theo quy định). Khách hàng nộp bản photo và mang theo bản chính để đối chiếu.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 02713.860.216 hoặc xem tại: www.stp.binhphuoc.gov.vn;www.binhphuoc.gov.vn; tasancong.vn 

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 01/TB-ĐGTS ngày 06/6/2019 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước)

S

TT

Lô đất

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm
(Đồng)

Địa chỉ

I/ Thị trấn Chơn Thành

1

Thửa đất 130

205,5

434.712.000

KP 2, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành

2

Thửa đất 131

213,2

451.001.000

KP 2, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành

3

Thửa đất 80

84

2.215.019.000

KP 5, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành

4

Lô số 1

150

3.628.677.000

KP 6, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành

5

Lô số 2

150

3.628.677.000

KP 6, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành

6

Thửa đất 66

128,8

1.960.215.000

Ấp 2, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành

Tổng cộng:

931,5

12.318.301.000

II/ Xã Minh Long

1

Lô số 2

329,2

419.569.000

Ấp 4, xã Minh Long, huyện Chơn Thành

2

Lô số 3

328,3

418.422.000

Ấp 4, xã Minh Long, huyện Chơn Thành

3

Lô số 4

327,1

416.892.000

Ấp 4, xã Minh Long, huyện Chơn Thành

4

Lô số 5

326,2

415.745.000

Ấp 4, xã Minh Long, huyện Chơn Thành

5

Lô số 6

324,8

413.961.000

Ấp 4, xã Minh Long, huyện Chơn Thành

6

Lô số 7

323,9

412.814.000

Ấp 4, xã Minh Long, huyện Chơn Thành

7

Lô số 8

322,1

410.520.000

Ấp 4, xã Minh Long, huyện Chơn Thành

8

Lô số 9

320,6

408.608.000

Ấp 4, xã Minh Long, huyện Chơn Thành

9

Lô số 10

264,7

803.502.000

Ấp 4, xã Minh Long, huyện Chơn Thành

10

Lô số 11

266,1

673.127.000

Ấp 4, xã Minh Long, huyện Chơn Thành

11

Lô số 12

266,3

673.633.000

Ấp 4, xã Minh Long, huyện Chơn Thành

12

Lô số 13

254,6

644.036.000

Ấp 4, xã Minh Long, huyện Chơn Thành

Tổng cộng:

3.653,9

6.110.829.000