(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/6/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp - Địa chỉ: Đường Lương Đình Của, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước - Đường trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm

Quyền sử dụng đất: 44 lô đất (Từ lô 29 đến 50 và từ lô 51 đến 72) tọa lạc Trường tiểu học Thanh Bình A, KP Thanh Xuân, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Tổng diện tích: 5.871,6 m2 (Năm ngàn tám trăm bảy mươi mốt phẩy sáu mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 34.938.620.000 đồng (Ba mươi bốn tỷ chín trăm ba mươi tám triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng)

Mục đích sử dụng: đất ở đô thị

Thời hạn sử dụng: lâu dài;

Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Các lô đất được bán lẻ theo từng lô (Có danh sách chi tiết kèm theo)

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 07/5/2020 đến 16h00 ngày 29/5/2020 (Trong giờ hành chính) tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/5/2020 đến 16h00 ngày 29/5/2020 (Trong giờ hành chính), đăng ký trực tiếp tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 07/5/2020 đến ngày 28/5/2020 tại khu đất đấu giá.

Thời gian, địa điểm đấu giá dự kiến: 08h30 ngày 01/6/2020 tại Hội trường UBND huyện Bù Đốp.

Hình thức, phương thức đấu giá, tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá

Hình thức đấu giá: Đấu giá công khai từ 02 người trở lên bằng bỏ phiếu kín trực tiếp liên tục tại cuộc đấu giá cho đến khi không còn người nào tiếp tục trả giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Bước giá của mỗi vòng đấu: 02% giá khởi điểm của từng vòng đấu

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của lô đất đấu giá. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm DVĐGTS từ ngày 27/5/2020 đến 16h00 ngày 29/5/2020 (Trong giờ hành chính). Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước khoảng thời gian nói trên thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản;

Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô đất.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự, năng lực tài chính và không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá được quyền đăng ký tham gia đấu giá. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;

Đơn cam kết xem tài sản;

Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước;

Bản sao Sổ hộ khẩu đối với người tham gia đấu giá là cá nhân hoặc Giấy phép kinh doanh (nếu người tham gia đấu giá là tổ chức);

Chứng từ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại:

+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước - Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 0271.3860216

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp - Địa chỉ: Đường Lương Đình Của, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước – ĐT: 02713.564448

hoặc xem tại:

Website: http://taisancong.vn; https://dgts.moj.gov.vn;

Website: http://binhphuoc.gov.vn; 

DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ
Khu đất tọa lạc tại Trường Tiểu học Thanh Bình A, Kp Thanh Xuân, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước - tổ chức đấu giá ngày 01/6/2020

Ngày 1/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 1/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 1/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ảnh 3