(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/4/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín

Địa chỉ: 451 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 02573848979

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, phường 9, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 1/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 29/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 29/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 04/03/2021 - 17:00 29/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 04 tháng 3 năm 2021 đến 17h00’ ngày 29 tháng 3 năm 2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín số 451 Hùng Vương, phường 9, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Luật đất đai. c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày 04 tháng 3 năm 2021 đến 17h00’ ngày 29 tháng 3 năm 2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín số 451 Hùng Vương, phường 9, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty trước 17h00’ ngày 29 tháng 3 năm 2021.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 1/4/2021

Địa điểm: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên