(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nguyên Tâm thông báo đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu ủy quyền vào ngày 1/4/2021 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm

Địa chỉ: E2-26 đường số 5, KDC 586, P. Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Số điện thoại: 02923 917 138

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu., Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 1/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 29/03/202

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 31/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 10/03/2021 - 17:00 29/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: thông báo đính kèm

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 01/04/2021

Địa điểm: Số E2-26, đường số 05, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.