(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/10/2018 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Ninh Phước ủy quyền như sau:
Ngày 1/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại huyện Ninh Phước, Ninh Phước ảnh 1
Ngày 1/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại huyện Ninh Phước, Ninh Phước ảnh 2