(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long thông báo bán đấu giá tài sản do Cục thuế tỉnh Khánh Hòa ủy quyền vào ngày 09/01/2019 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long.

- Địa chỉ: 611 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

- Số điện thoại: 0258.3887458

2. Người có tài sản đấu giá: Cơ quan Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ: 17 Đường 19/5 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

- Số điện thoại: 0258.3824371/3824372

3. Tài sản đấu giá: 03 Máy phát điện cũ không còn nhu cầu sử dụng.

4. Giá khởi điểm: 1.388.530.000 đồng. Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 03, 04/01/2019 (trong giờ hành chính), tại 01 Lê Lợi và 05 Pasteur, Phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Ngày 21/12/2018 đến ngày 04/01/2019 (trong giờ hành chính), tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long.

7. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 21/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/01/2019 (trong giờ hành chính), tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 15 giờ 00 phút ngày 09/01/2019, tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long.

9. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.