(BĐT) - Công ty TNHH MTV bán đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo bán đấu giá vào ngày 07/12/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:
Ngày 07/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 07/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 07/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 3