(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn PAN (mã chứng khoán: PAN) công bố tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 23/4 tại Hà Nội.
Năm 2021, Tập đoàn PAN đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 25,7%

Theo đó, năm 2021, Công ty dự kiến doanh thu thuần đạt 10.025 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 419 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,4% và 25,7% so với thực hiện trong năm 2020.

Công ty cho biết, năm 2021 với tình hình dịch bện được kiểm soát, các mảng kinh doanh của PAN được dự báo sẽ có phục hồi, tuy nhiên, mức độ phục hồi sẽ khác nhau theo từng mảng kinh doanh. Trong đó, mảng giống cây trồng, lương thực, thực phẩm, tiêu dùng dự kiến sẽ có sự phục hồi tốt trong khi mảng xuất khẩu thủy sản có tăng trưởng so với năm 2020 nhưng vẫn chịu một phần ảnh hưởng từ các chi phí logistics, xuất nhập khẩu tăng cao trong giai đoạn nửa đầu năm 2021.

Bên cạnh đó, Công ty cũng trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2020 tỷ lệ 5% bằng tiền mặt, đã tạm ứng tháng 1/2021. Trong năm 2021, doanh nghiệp tiếp tục dự kiến tỷ lệ cổ tức duy trì 5%.

Trong năm 2020, PAN ghi nhận doanh thu đạt 8.338,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 329,7 tỷ đồng, lần lượt bằng 106,7% và 72,9% so với thực hiện trong năm 2019. Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của PAN tăng 5,7% lên 11.379,4 tỷ đồng.