(BĐT) - Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã chứng khoán: SMB) công bố kế hoạch năm 2021 với doanh thu là 1.315 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 152,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,94% và giảm 23,3% so với thực hiện trong năm 2020.

Trong năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.207 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 158,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 20,8% và 23% so với thực hiện trong năm 2019.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm, Công ty cho biết chủ yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử lý hành vi uống rượu, bia khi lái xe từ, khiến sản lượng tiêu thụ bia giảm, giảm 30,16 triệu lít bia các loại so với năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt ra mục tiêu mang về 1.036 tỷ đồng doanh thu thuần và 84 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, năm qua Công ty đã vượt 16,5% chỉ tiêu doanh thu thuần và vượt 89% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.