(BĐT) - Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) cho biết, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 của Vinatex đạt hơn 41.255 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016. Kim ngạch xuất khẩu toàn Tập đoàn năm 2017 ước đạt 3,08 tỷ USD, vượt 2,7% so với kế hoạch.

Về kết quả kinh doanh, tổng doanh thu của Vinatex cả năm 2017 đạt 45.550 tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2016 và đạt 100,2% kế hoạch năm 2017. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 1.434,4 tỷ đồng, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2016.

Năm 2018, Vinatex đặt kế hoạch 48.500 tỷ đồng doanh thu và 1.450 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 6,5% và 1,1% so với thực hiện năm 2017.