HĐQT CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (SII – sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.
Năm 2016, SII đặt kế hoạch lợi nhuận gấp 3,5 lần năm 2015

Theo đó, SII đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất gần 1.004 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 50 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 60,57 tỷ đồng. 

Như vậy, so với kế hoạch đề ra năm 2015 với tổng doanh thu 283,47 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 17,3 tỷ đồng, năm nay, các chỉ tiêu này đều gấp hơn 3,5 lần. 

Hiện SII vẫn chưa có công bố kết quả kinh doanh quý IV nhưng theo báo cáo tài chính quý III/2015, 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 433,2 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 98,2 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng, SII đã hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu 52,82% và 467,63% lợi nhuận năm. 

Được biết, sau phiên giam mạnh hôm qua, SII đã lấy lại đà tăng mạnh trong phiên 28/1 với mức tăng 6,9% lên mức trần 24.900 đồng/CP, tuy nhiên, tình trạng thanh khoản èo oạt vẫn tiếp diễn khi chỉ chuyển nhượng thành công 300 đơn vị. 

Tính khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình 10 phiên gần đây, SII chỉ đạt 110 đơn vị/phiên. 

Theo ĐTCK