SD6: Lợi nhuận sau thuế quý IV/2015 đạt 12,9 tỷ đồng, giảm 45%

CTCP Sông Đà 6 (SD6-HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2015.
SD6: Lợi nhuận sau thuế quý IV/2015 đạt 12,9 tỷ đồng, giảm 45%

Theo đó, doanh thu qúy IV/2015 của SD6 đạt 360,8 tỷ đồng, giảm 18,5%, lợi nhuận sau thuế đạt 12,9 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ 2014. 

Lũy kế cả năm 2015, SD6 đạt 1.241,5 tỷ đồng doanh thu và  62,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lần lượt giảm 4,43% và 15,9% so với năm 2014. 

Trong năm 2015, Sông Đà 6 chủ yếu tập trung thực hiện thi công các công trình thủy điện lớn như Thủy điện Huội Cảng, Thủy điện Lai Châu, Thủy điện Đồng Nai 5; Công trình đường sắt trên cao tuyến Sài Gòn - Suối Tiên, Tòa nhà HH6 (Golden An Khánh)… 

Theo SD6, lợi nhuận quý IV/2015 của Công ty giảm mạnh do công tác nghiệm thu thanh toán của một số công trình lớn không đạt tiến độ đề ra, nên giá trị dang dở, các khoản công nợ chờ quyết toán và chờ bảo hành tăng lên làm ảnh hưởng đến nguồn vốn của Công ty, đồng thời làm tăng chi phí vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của SD6. 

Trong quý IV/2015, Công ty cũng phải trích lập dự phòng một số khoản công nợ khách hàng khó có khả năng thu hồi theo biên bản xử lý kiểm kê đã được HĐQT Công ty thông qua.    

Ngoài ra, các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động di chuyển lực lượng thi công và chuẩn bị thi công cho các công trình Công ty mới trúng thầu như Công trình thủy điện Sông Lô 2, thủy điện Bản chát, thủy điện Đồng Văn cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Kết thúc phiên giao dịch 27/1, giá cổ phiếu SD6 đạt mức 12.300 đồng/CP. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 3.900 đơn vị. 

Chuyên đề

Kết nối đầu tư