(BĐT) - Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã chứng khoán: MCH) cho biết, ngày 2/6 tới sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 45%. Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 14/6/2021.

Như vậy, với gần 708,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Masan Consumer dự kiến phải chi khoảng 3.190 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Kết thúc năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 23.343 tỷ đồng, tăng 26,3% so với năm trước đó; lợi nhuận sau thuế đạt 4.598 tỷ đồng, tăng trưởng 13,2% .

Tính đến 31/12/2021, Masan Consumer còn 4.583 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, Công ty còn 22 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 3.710 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.