(BĐT) - Liên danh Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành - Công ty CP Miền Đông - Công ty CP Thương mại Kỹ thuật Việt Nam vừa được Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng BA (bên mời thầu) công bố trúng thầu Gói thầu Thi công xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp thuộc Dự án Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên - quy mô 100 giường bệnh - Giai đoạn I (60 giường). Giá trúng thầu là 165,3 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên được tổ chức đấu thầu rộng rãi. Ngoài liên danh nêu trên, có 2 nhà thầu khác nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) là Công ty TNHH MTV 756 và Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO, bị trượt thầu ở bước đánh giá tính hợp lệ của HSDT.

Về các thành viên của Liên danh trúng thầu, từ tháng 5/2018, Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành được công bố trúng thầu 13 gói thầu xây lắp; trong đó có 6 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng BA làm bên mời thầu.

Trong vòng gần 4 năm qua, Công ty CP Miền Đông được các bên mời thầu công bố trúng 3 gói thầu xây lắp khác trên địa bàn TP.HCM; Công ty CP Thương mại Kỹ thuật Việt Nam được công bố trúng 3 gói thầu tại Hà Nội.