Ngày 30/10/2019, đấu giá cổ phần Công ty CP Cảng An Giang

Ngày 30/10/2019, đấu giá cổ phần Công ty CP Cảng An Giang

24/10/2019 - 11:31
(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng An Giang do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu vào ngày 30/10/2019 như sau: