Ngày 8/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 8/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

06/04/2020 - 08:51
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thôn Hà Lạc, Hà Công, Sơn Công, Thủy Lập, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 8/5/2020 như sau:
Ngày 7/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 7/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

06/04/2020 - 08:50
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư Dự án Khu tổ hợp khách sạn - dịch vụ thương mại, vào ngày 7/5/2020 như sau:
Ngày 27/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Ngày 27/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

03/04/2020 - 09:09
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên ông Hán Hùng Đông là tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Gia tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận vào ngày 27/4/2020 như sau: