Ngày 6/9/2019, đấu giá 7 khoản nợ tại TPHCM

Ngày 6/9/2019, đấu giá 7 khoản nợ tại TPHCM

14/08/2019 - 11:07
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/8/2019 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mạc Thị Bưởi ủy quyền như sau: