Ngày 9/3/2019, đấu giá quyền sử dụng 200m2 đất và tài sản gắn liền trên đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/3/2019 do Phòng Giao dịch Xuân Lũng – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Lâm Thao Phú Thọ ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: 200m2 đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ Khu 1A, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, theo GCN QSD đất số AE008515 do UBND huyện Lâm Thao cấp ngày 28/04/2006 đứng tên bà Nguyễn Thị Mùi.

Tổ chức có tài sản đấu giá là: Phòng Giao dịch Xuân Lũng – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Lâm Thao Phú Thọ. Đ/c: Khu 4, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Giá khởi điểm: 843.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ 15/02/2019 đến 06/03/2019. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 114000140906 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh và hoàn thiện thủ tục tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

Đấu giá hồi: 08h30’, ngày 09/03/2019 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh. Đ/c: Số 2412, Đường Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Liên hệ: 02103 898 179 - 0985361047.