Ngày 9/11/2019, đấu giá xe ô tô Mazda tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/11/2019 do Văn phòng Bộ Nội Vụ ủy quyền như sau: