Ngày 9/10/2019, đấu giá vật tư thu hồi từ việc phá dỡ tại tỉnh Sóc Trăng

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/10/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Sóc Trăng ủy quyền như sau:

 * Tên, địa chỉ Công ty: Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trrăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: Số 93, Phú Lợi, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  * Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý một phần công trình xây dựng trên đất (không bao gồm quyền sử dụng đất) trường mầm non Hoa Phượng, phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng do Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng quản lý.

Tài sản đấu giá là phá dỡ và bán vật liệu, vật tư thu hồi từ việc phá dỡ (bán phế liệu) gồm:

- Khối 03 phòng học: Tôn; Tôn Fibro xi măng; Gỗ cao; Vách tôn; Cửa đi (kính khung sắt); Cửa đi pano nhựa; Cửa đi pano tole; Cửa sổ kính khung nhôm;

- Nhà bảo vệ cũ: Cửa đi (gỗ + khung lưới B40);

- Nhà ở nhân viên: Tôn cao; Ngói cao; Gỗ cao; Vách ngăn tôn; Cửa đi gỗ; Cửa đi kính khung sắt; Cửa sổ gỗ lá sách; Cửa sổ kính khung sắt;

- Nhà bếp: Mái tôn; Mái ngói; Mái tôn Fibrôxi măng cao; Sê nô; Gỗ; Cửa đi gỗ; Cửa đi pano tole; Cửa đi gỗ; Cửa sổ gỗ; Khung lưới B40.

Lưu ý: Không bán Bít ton gạch vỡ khối 03 phòng học, nhà bảo vệ cũ, nhà ở nhân viên và nhà bếp, chỉ bán vật liệu, vật tư thu hồi từ việc phá dỡ từ mặt đất trở lên.

* Nơi có tài sản đấu giá: Trường mầm non Hoa Phượng, phường 1, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 35.398.784 đồng (Ba mươi lăm triệu, ba trăm chín mươi tám ngàn, bảy trăm tám mươi bốn đồng), (Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, đã bao gồm chi phí phá dỡ công trình).

Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản đấu giá phải tự tháo dỡ và chịu trách nhiệm an toàn trong quá trình tháo dỡ; phải đảm bảo vệ sinh môi trường và phải vận chuyển trả lại mặt bằng cho người có tài sản trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày được bàn giao tài sản trúng đấu giá.

* Tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước từ ngày 02/10/2019 đến 17 giờ 00 ngày 04/10/2019 là: 6.000.000 đồng/ 01 hồ sơ.

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ 01hồ sơ

  * Bước giá: Được áp dụng từ vòng 1 trở về sau.

  * Thời gian địa điểm đấu giá tài sản:

  Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 09/10/2019. Tại Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 25/9/2019 đến ngày 04/10/2019.

  * Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trrăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  * Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

  - Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Sóc Trăng (gọi tắt là công ty)

  - Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng nghề phù hợp với loại tài sản bán đấu giá.

  - Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Công ty khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty phát hành).

  * Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

  - Đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Công ty để đăng ký tham gia đấu giá, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy chứng minh nhân dân và hộ khấu gia đình (đối với khách hàng là cá nhân); Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (đối với khách hàng là tổ chức) để Công ty kiểm tra, đối chiếu.

  - Đăng ký tham gia đấu giá tài sản thông qua đường Bưu điện: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản không có điều kiện trực tiếp đến Công ty để đăng ký tham gia đấu giá thì có thể gửi đăng ký tham gia đấu giá tài sản thông qua đường Bưu điện. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản được xem hợp lệ xác định căn cứ vào ngày đóng dấu đến của Bưu điện trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá. Nếu hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá thì xem như đăng ký tham gia đấu giá tài sản không hợp lệ.

  Khi gửi đăng ký tham gia đấu giá tài sản thông qua đường Bưu điện, người đăng ký phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu đăng ký tham gia đấu giá tài sản do Công ty phát hành và kèm theo các giấy tờ (có sao y, chứng thực) liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo quy định đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp. Đồng thời, đối với những tài sản có yêu cầu điều kiện khi đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, phải gửi thêm các giấy tờ đó kèm theo.

  * Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Sóc Trăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng hoặc website: http://www.daugiahopdanhst.com/.

* Điện thoại: 0299.3824859