Ngày 9/10/2018 đấu giá bán cổ phần của CTCP Cảng Nha Trang

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo ngày 9/10/2018 tổ chức đấu giá bán cổ phần của CTCP Cảng Nha Trang do UBND tỉnh Khánh Hòa sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND tỉnh Khánh Hòa

Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Cảng Nha Trang

Địa chỉ: 05 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Ngành nghề kinh doanh: Bốc xếp hàng hóa, Kho bãi và lưu giữ hàng hóa, Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, ...

Vốn điều lệ: 245.390.490.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 11.900 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      1.570.809 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     1.570.809 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 10/09/2018 đến 15h30 ngày 02/10/2018

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá 

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/10/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          10 giờ 00 phút ngày 09/10/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 10/10/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/10/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 12/10/2018 đến ngày 16/10/2018