Ngày 8/8/2019, đấu giá quyền sử dụng 33 thửa đất tại huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/8/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư M’Gar ủy quyền như sau: