Ngày 8/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

(BĐT) - Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/12/2018 do và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Châu ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất tại Tiểu khu 3, Tiểu khu 6, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

1.Tài sản đấu giá

Quyền sử dụng đất đối với 05 thửa đất tại Tiểu khu 3 và 03 thửa đất tại Tiểu khu 6, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Chi tiết cụ thể như sau:

STT

Số thửa

Diện tích (m2)

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm thửa đất (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

I

TK 3, xã Tông Lạnh

717,0

3.554.886.000

1

Lô 01

155,0

4.958.000

768.490.000

500.000

100.000.000

2

Lô 02

140,5

4.958.000

696.599.000

500.000

100.000.000

3

Lô 03

140,5

4.958.000

696.599.000

500.000

100.000.000

4

Lô 04

140,5

4.958.000

696.599.000

500.000

100.000.000

5

Lô 05

140,5

4.958.000

696.599.000

500.000

100.000.000

II

TK 6, xã Tông Lạnh

358,0

4.975.299.000

1

Lô 01

92,0

22.253.000

2.047.276.000

500.000

300.000.000

2

Lô 02

91,0

22.253.000

2.025.023.000

500.000

300.000.000

3

Lô 03

175,0

5.160.000

903.000.000

500.000

100.000.000

TỔNG SỐ

1.075,0

8.530.185.000

* Lưu ý:

- Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí để người mua được tài sản đấu giá đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Giá khởi điểm của từng thửa đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các loại thuế, phí, lệ phí khác có liên quan đến việc mua được tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Tiền mua hồ sơ không được hoàn trả lại. Trừ trường hợp thửa đất không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá (theo điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017);

-Tiền đặt trước không tính lãi.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 22/11/2018 đến 17h30ph ngày 05/12/2018 tại Công ty Hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thuận Châu (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản

Thời gian ngày 29+30/11/2018 (trong giờ hành chính). Khách hàng liên hệ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thuận Châu để xem vị trí thửa đất.

4. Hình thức và thời gian nộp tiền đặt trước, phiếu chuyển tiền

Từ ngày 05/12/2018 đến 16h30 ngày 07/12/2018. Người tham gia đấu giá chuyển tiền vào tài khoản hoặc bằng Bảo lãnh của Ngân hàng cho Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc; Số tài khoản: 7900201008330 tại Ngân hàng Agribank tỉnh Sơn La.

* Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá sau khi chuyển tiền đặt trước vào tài khoản công ty thì nộp bản gốc phiếu chuyển tiền về Công ty trong thời hạn nộp tiền đặt trước (hoặc mang theo khi điểm danh vào hội trường đấu giá).

- Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước (trước ngày 05/12/2018).

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thuận Châu và Công ty Hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc từ chối tiếp nhận Phiếu trả giá khi chưa nhận được tiền đặt trước.

5. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản

5.1 Đối tượng tham gia đấu giá:

Các cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở; Có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai, thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và Quy chế này.

5.2 Điều kiện tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá;

+ Có Giấy chứng minh nhân dân;

+ Phải chấp nhận giá khởi điểm;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc phát hành; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản;

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác (Không cùng đấu giá 1 thửa đất) tham gia đấu giá có văn bản uỷ quyền hợp pháp.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá; hình thức, phương thức đấu giá

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

+ Thời gian: 8h30ph ngày 08/12/2018 (Thứ 7)

+ Địa điểm: Phòng họp số 2 - Trung tâm hành chính chính trị huyện.

+ Người đăng ký tham gia đấu giá hoặc Người được ủy quyền tham gia đấu giá phải tham gia cuộc đấu giá đúng ngày, giờ đã quy định tại Quy chế này (không gửi Giấy mời riêng). Trường hợp có thay đổi về thời gian của cuộc đấu giá Công ty sẽ có Thông báo tới từng người đăng ký tham gia đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá

- Thời gian ghi phiếu trả giá: 05 phút.

Khách hàng trả giá cho nhiều thửa thì thời gian ghi phiếu là 10 phút.

Trình tự bỏ phiếu tại cuộc đấu giá diễn ra như sau:

Tất cả khách hàng tham gia đấu giá đều phải trả giá và không được trả giá thấp hơn giá khởi điểm. Hết thời gian ghi phiếu khách hàng tự tay bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu. Đấu giá viên công bố phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá. Cứ như vậy cho đến thửa đất cuối cùng. Khách hàng trúng đấu giá phải ở lại ký biên bản đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu đến xem tài sản, đăng ký và tham gia đấu giá đề nghị liên hệ với:

(1) Công ty bán đấu giá tài sản Tây Bắc

Địa chỉ: Số 470, đường Trần Đăng Ninh,tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: (0212)3.855.855 – 0917.368.080

(2) Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thuận Châu

Địa chỉ:TK 15, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Điện Thoại: (0212)3 847 139 - (0212)3 847 138./.