Ngày 8/11/2019, đấu giá xe xúc, xe tải tự đổ và máy móc thiết bị tại tỉnh Cao Bằng

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng thông báo bán đấu giá tài sản lần 3 vào ngày 8/11/2019 do Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Cao Bằng ủy quyền như sau:

- Tổ chức có tài sản đấu giá: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Cao Bằng;

Địa chỉ: Số 32 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

 - Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: Số nhà 040 Phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

S
TT lô
Tên tài sản
Giá khởi điểm
(đồng)
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)
Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng)
Bước giá

1

Xe xúc Komasu PC200-8

BKS: 29XA0355

902.500.000

500.000

135.300.000

5.000.000

2

Xe tải tự đổ Kamaz 55111

BKS: 30V2823

179.550.000

200.000

26.900.000

2.000.000

3

Xe tải tự đổ Kamaz 65115

BKS: 30V2720

222.300.000

200.000

33.300.000

2.000.000

4

Xe tải tự đổ Kamaz 55111

BKS: 30V2376

170.100.000

200.000

25.500.000

2.000.000

5

3 Xe tải tự đổ Kamaz 65115

631.800.000

500.000

94.700.000

2.000.000

Xe tải tự đổ Kamaz 65115

BKS: 30V2425

210.600.000

Xe tải tự đổ Kamaz 65115

BKS: 30V2907

210.600.000

Xe tải tự đổ Kamaz 65115

BKS: 30V2745

210.600.000

6

Dây chuyền quặng mangan

1.701.000.000

500.000

170.100.000

2.000.000

7

Hệ thống cấp điện quặng mỏ Mangan

299.700.000

200.000

29.900.000

2.000.000

Tổng cộng

4.106.950.000

(Bằng chữ: Bốn tỷ một trăm linh sáu triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng)

Giá khởi điểm trên đã bao gồm VAT.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản thế chấp thuộc quyền xử lý của Ngân hàng.

Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí để người mua được tài sản đấu giá đăng ký chuyển quyền sở hữu tại cơ quan có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Hình thức đấu giá: Bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá từng lô.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 21 tháng 10 năm 2019 đến hết ngày 05 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Thời gian xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 24 tháng 10 năm 2019 đến ngày 25 tháng 10 năm 2019, tại thành phố Cao Bằng; xã Bạch Đằng huyện Hòa An; xã Vĩnh Quý, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 05 tháng 11 năm 2019 đến hết ngày 07 tháng 11 năm 2019.

7. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đăng ký mua hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong thời hạn quy định trong thông báo đấu giá, tuân thủ các điều kiện khi tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố kết quả:

- Thời gian: Từ 08 giờ 30', ngày 08 tháng 11 năm 2019.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

Địa điểm: SN 040, Phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng. Số điện thoại: 0206.3.855032. Địa chỉ: SN 040, Phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.