Ngày 8/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phát Đạt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2019 do UBND phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt.. Địa chỉ: số 310 đường Nguyễn Công Phường, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Chủ tài sản: UBND phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: 08 Nguyễn Cư Trinh, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 09 lô đất ở thuộc dự án Khu dân cư Bắc đường Trương Quang Trọng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Chi tiết tại Danh mục đính kèm).

3.1. Địa điểm có tài sản đấu giá: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

3.2. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Được đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư: San nền; Giao thông; Hệ thống cấp điện; Hệ thống cấp nước, Thoát nước; Cây xanh ... theo hồ sơ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Nội dung cụ thể được nêu tại Điều 4 - Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND thành phố Quảng Ngãi.

4. Điều kiện tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân (gọi là Người tham gia đấu giá) đủ điều kiện theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá, nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá (02 đơn), bản sao giấy CMND, sổ hộ khẩu, giấy nộp tiền đặt trước.

6. Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá của từng lô đất: Cụ thể tại bảng danh mục tài sản chi tiết đính kèm Thông báo này.

7. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức Trả giá lên.

8. Thời gian xem tài sản đấu giá: Ngày 30 và 31/10/2019 tại thực địa khu đất đấu giá.

9. Thời gian bán hồ sơ và đăng ký: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 11 giờ 00 phút, ngày 05/11/2019 (trong giờ hành chính) tại 02 địa điểm sau:

+ Ủy ban nhân dân phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: 08 Nguyễn Cư Trinh, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3823760.

+ Công ty Đấu giá hợp danh Phát Đạt, địa chỉ: số 310, đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi; điện thoại: 0965.663.117.

10. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Bắt đầu từ ngày 01/11/2019 đến trước 11giờ 00 phút ngày 05/11/2019.

- Tài khoản nộp: Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 6521100994005 của UBND phường Lê Hồng Phong mở tại Ngân hàng MBBank Phòng Giao dịch Trà Khúc.

Trường hợp người tham gia đấu giá chuyển khoản số tiền đặt trước thì số tiền này phải đảm bảo được chuyển vào số tài khoản của UBND phường Lê Hồng Phong trước 11 giờ 00 phút ngày 05/11/2019. Nếu quá thời hạn trên, số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá chưa vào tài khoản của UBND phường Lê Hồng Phong thì xem như người tham gia đấu giá chưa nộp tiền đặt trước và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

11. Thời gian tổ chức phiên đấu giá (dự kiến): Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 08/11/2019 (thứ sáu).

- Địa điểm đấu giá dự kiến: Hội trường UBND phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: 08 Nguyễn Cư Trinh, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

12. Thời gian hoàn trả tiền đặt trước: Hộ gia đình, cá nhân không trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất đã đăng ký sẽ nhận lại khoản tiền đặt trước tại Ngân hàng MBBank Phòng Giao dịch Trà Khúc chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc bán đấu giá kết thúc.

Ghi chú: Khi đi đăng ký tham gia đấu giá phải mang theo CMND bản gốc và chứng từ nộp tiền.

Cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết liên hệ tại các địa chỉ:

+ Ủy ban nhân dân phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: 08 Nguyễn Cư Trinh, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3823760.

+ Công ty Đấu giá hợp danh Phát Đạt, địa chỉ: Số 310, đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi; điện thoại: 0965.663.117

DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 170510/TBĐG ngày 17/10/2019)

TT

Kí hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước

(làm tròn)(đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng)

Bước giá (đồng)

01

8A

113,50

1.500.000.000

300.000.000

500.000

10.000.000

02

9A

113,50

1.500.000.000

300.000.000

500.000

10.000.000

03

11A

113,50

1.500.000.000

300.000.000

500.000

10.000.000

04

12A

113,50

1.500.000.000

300.000.000

500.000

10.000.000

05

13A

113,50

1.500.000.000

300.000.000

500.000

10.000.000

06

14A

113,50

1.500.000.000

300.000.000

500.000

10.000.000

07

15A

113,50

1.500.000.000

300.000.000

500.000

10.000.000

08

1D

107,20

1.115.000.000

223.000.000

500.000

10.000.000

09

2D

119,20

1.240.000.000

248.000.000

500.000

10.000.000

TỔNG

1.020,90

12.855.000.000

2.571.000.000

4.500.000