Ngày 8/10/2018, đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội do Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh sở hữu vào ngày 8/10/2018 như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh

Giới thiệu về doanh nghiệp: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; khai thác, xử lý và cung cấp nước;...

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 1.400.000 cổ phần

Lần đấu giá 1

Thời gian đấu giá 08/10/2018

Giá khởi điểm: 10.895 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  100

Bước giá:    1

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 1.400.000 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 1.400.000

Ngày phát hành: 08/10/2018