Ngày 7/9 đấu giá cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp ngày 7/9/2018 như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Giới thiệu về doanh nghiệp: Xuất nhập khẩu - kinh doanh xăng dầu,…

Vốn điều lệ: 1.355.225.860.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 48.040.531 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá 07/09/2018

Giá khởi điểm: 10.600

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  1

Bước giá:    100

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 48.040.531 cổ phần

Ngày phát hành:  07/09/2018