Ngày 7/4/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Tân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/4/2020 do Ban QLDA ĐTXD công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội ủy quyền như sau: