Ngày 7/3/2019, đấu giá quyền thuê sử dụng CTXD trên đất thuộc cơ sở 2 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/3/2019 do Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: : 02103844209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02106254179.

3. Tài sản đấu giá: Quyền thuê sử dụng công trình xây dựng trên đất thuộc cơ sở 2 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ (tại Khu 9, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) gồm: 01 nhà 3 tầng, 01 nhà để xe, 01 nhà bảo vệ. Diện tích đất cho thuê là: 3.086m2.

Mục đích cho thuê: Cho thuê đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế trong hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Thời gian cho thuê: 05 năm (Từ năm 2019 đến năm 2024).

4. Giá khởi điểm cho thuê tài sản: 311.711.000 đồng/ 01năm. (Bằng chữ: Ba trăm mười một triệu bảy trăm mười một nghìn đồng trên một năm).

(Giá khởi điểm của tài sản đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%).

5. Bước giá: 5.000.000 đồng/01 năm (Bằng chữ: Năm triệu đồng trên một năm).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 21/02/2019 đến ngày 22/02/2019 tại nơi có tài sản đấu giá: Khu 9, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/02/2019 đến 09 giờ 00 phút ngày 04/03/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ :Năm trăm nghìn đồng)

+ Tiền đặt trước : 60.000.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng)

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/03/2019 đến 10 giờ 00 phút ngày 06/03/2019.

+ Địa điểm, hình thức: Người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản số 030049902766 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thời gian, cách thức đăng ký: Trực tiếp đăng ký, nộp hồ sơ từ ngày 15/02/2019 đến 09 giờ 00 phút ngày 04/03/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ..

+ Điều kiện tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ đã nộp đủ tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và có chức năng hợp pháp trong kinh doanh ngành nghề có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế trong hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Lưu ý: Các thủ tục trên thực hiện vào ngày, giờ làm việc hành chính.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 07/03/2019 Tại Hội trường Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

11.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

11.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Chi tiết về tài sản đấu giá xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ theo địa chỉ trên./.