Ngày 7/3/2019, đấu giá lô vật liệu thu hồi của nhà làm việc Văn phòng Viện KSND tỉnh Lâm Đồng

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá vào ngày 7/3/2019 do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Số 52 Phan Đình Phùng, P. 1, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Cơ quan có tài sản đấu giá: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng (Số 22 Pasteur, phường 4, TP. Đà Lạt,

tỉnh Lâm Đồng).

1. Tài sản đấu giá: Lô vật liệu thu hồi của nhà làm việc Văn phòng Viện KSND tỉnh Lâm Đồng (có danh sách đính kèm).

* Giá khởi điểm: 108.639.000 đồng (Một trăm lẻ tám triệu sáu trăm ba mươi chín ngàn đồng).

2. Nới có tài sản: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

3. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 00 phút, ngày 05/03/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật Đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

6. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 07/03/2019 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.