Ngày 7/2/2020, đấu giá xe ô tô Mercedes Benz và vật tư tháo dỡ tại tỉnh An Giang

(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 07 tháng 02 năm 2020, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau:

* Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang (Số 8, Đường số 20, Phường Mỹ Hòa, TPLX):

Lô: Vật tư thu hồi sau tháo dỡ Nhà kho + Nhà vệ sinh + Hàng rào Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang. Giá khởi điểm: GKĐ: 26.199.000đồng.

* Bệnh viện Tim mạch An Giang (Số 08, Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TPLX):

01 Xe ôtô cứu thương Mercedes Benz, Số khung: KPD.661.262YP-090760, Số máy: 161.971.20.0018076088, bán thanh lý dạng phế liệu và phụ tùng máy, Biển số 67A-0658. GKĐ: 12.700.000đồng.

(Có bảng kê chi tiết kèm theo).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành.

* Tiền đặt trước: 20% trên giá khởi điểm/tài sản.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 20 và 21/01 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và Trụ sở đơn vị người có tài sản.

* Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 04/02/2020.

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

+ Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 04/02/2020.

+ Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

* Địa điểm đấu giá tài sản: Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.